NUS Consulting Poland


Polski oddział NUS Consulting Group rozpoczął działalność w 2009 roku. Nasz doświadczony zespół świadczy kompleksowe usługi zarządzania energią dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

Polski rynek energii elektrycznej został zliberalizowany. Odbiorcy biznesowi mają swobodny dostęp do konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Polska jest drugim pod wględem wielkości (po Niemczech) producentem węgla w Europie. Ze względu na bogate zasoby oraz silne lobby, węgiel nadal jest podstawowym surowcem w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Polska miała liczne trudności w osiągnięciu do 2020 roku celu 15% udziału energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Dalsza realizacja celu wymaga znacznych inwestycji i zaangażowania, aby przyspieszyć przejście na czyste źródła energii.

Deregulacja rynku gazu ziemnego w Polsce nastąpiła w 2012 r. Z powodu ograniczonych krajowych zasobów gazu ziemnego, Polska importuje większość swojego zapotrzebowania z zagranicy, w tym istotną część z Rosji. Rozumiejąc geopolityczne konsekwencje zależności od rosyjskiego gazu, Polska dywersyfikuje import, poprzez terminal LNG na Morzu Bałtyckim i zakupy od innych międzynarodowych dostawców.

Nasz polski zespół dysponuje wiedzą rynkową, narzędziami do monitorowania cen, zarządzania procesami i posiada relacje z dostawcami, które pozwolą zrealizować efektywny zakup energii. Zapewniamy również usługi: przetwarzania i zatwierdzania faktur, analizy, budżetowania, efektywności energetycznej i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polskie biuro NUS działa w koordynacji z innymi międzynarodowymi biurami NUS, co pozwala zapewnić płynność działania i zintegrowane usługi klientom międzynarodowym.


Po więcej informacji

Contact Us