Publications

Country Energy Reports


Country Energy Reports
Economics, politics, infrastructure and the availability of natural resources are some of the many elements that shape a country’s energy market. Keeping track of a country’s energy price trends, regulatory updates, and carbon reporting requirements is a resource intensive endeavor. Consequently, NUS publishes monthly country-specific energy reports to keep businesses informed of energy market developments at the national level.


Scandinavia Energy Market Report – March 2015

Tiden för vårflod börjar närma sig och det görs uppskattningar av såväl snömängderna på fjällen som av själva förloppet i snösmältningsprocessen. Enligt gjorda mätningar och utredningar har de rikliga nederbördsmängderna […]


Scandinavia Energy Market Report – December 2014

Det är kris i svensk politik och det kan bli en kris i svensk energipolitik också så småningom om man inte kan nå en bred politisk enighet om den framtida […]


Scandinavia Energy Market Report – November 2014

Den låga elprisnivån har nu dominerat prisutvecklingen på marknaden i snart två år. Den nytillrädde Verkställande direktören för Vattenfall, Magnus Hall, konstaterade i en nyligen publicerad intervju att “ingen form […]


Scandinavia Energy Market Report – October 2014

I förra månadens kommentarer var vi inne på att det skulle krävas en hel del än det ena än det andra för att lyfta elpriserna under årets sista kvartal. Nu […]


Scandinavia Energy Market Report – September 2014

Elpriserna har stigit något under den gångna sommarperioden. Anledningen är främst nederbördmängder under normalårsnivån under långa perioder samt korrigering av den kraftiga prisnedgång som vi hade från mitten av januari […]


Scandinavia Energy Market Report – July 2014

Läget är fortsatt stabilt på den nordiska elmarknaden. Vi fick dock lite försmak i maj och juni av vad det betyder att ha så mycket kärnkraft på underhåll och revision […]