NUS Consulting Sweden


NUS Consulting Group startade sin nordiska verksamhet genom att öppna kontor i Stockholm 1986. Det var det första konsultbolaget i Sverige med tjänster inom energianskaffning och hållbarhet. Idag består vårt team av fler än 15 personer som förvaltar mer än 1 miljarder kronor i årliga energikostnader.

De nordiska energimarknaderna är en av de mest avancerade i världen. Elbörsen, Nordpools transparens och flexibilitet ger kunderna enorma valmöjligheter med sina upphandlingar. Vattenkraft utgör en betydande del av regionens produktion. Som ett resultat är de nordiska marknadspriserna starkt korrelerade med vädret. Noggrann övervakning av Nordpools prisrörelser och väderprognoser är avgörande för att optimera alla energiinköpsstrategier. Med vår hjälp implementerar kunder skräddarsydda inköpsstrategier för att få kontroll över sina totala årliga energikostnader. Som en del av vilken inköpsstrategi som helst kan vi hjälpa till med kunders hållbarhetsmål genom att köpa in certifierad förnyelsebar energi.

De nordiska energimarknaderna är föremål för komplexa tariffer, energirelaterade skatter, klimat och elcertifikatsavgifter. NUS hjälper kunder med att navigera genom de snåriga debiteringarna. Vårt nordiska expertteam har specialistkunskaper avseende lokala tariffer, energirelaterade skatter, klimat och elcertifikatsavgifter och optimerar våra kunders energikostnader som rutinmässigt resulterar i betydande kostnadsbesparingar. Dessutom hjälper vi våra kunder genom att hålla oss uppdaterade inom de snåriga och ständigt ändrade regelverken samt säkerställer kunders efterlevnad av dessa.

Vi hjälper kunder med att genomföra energikartläggningar enligt det europeiska Energy Efficiency Directive (EED) artikel 8, inköp av grön el och supporterar kunder med att ordna kraftinköpsavtal som t.ex. off och on Power Purchasing Agreements (PPA) och virtuella virtual power purchasing agreements (VPPA).

Vårt fokus är att förbättra kunders operativa, finansiella och miljömässiga resultat från transformerande energihantering och hållbarhetslösningar.


För mer information

Contact Us