NUS Consulting Czech Republic

Prague
Václavské náměstí 66
110 00 Praha, Česká republika

+420 734 448 826

contact@nusconsulting.cz


Kancelář NUS Consulting Group pro Českou republiku sídlí v Praze. Náš zkušený místní tým poskytuje komplexní služby v oblasti energy managementu domácím i mezinárodním společnostem.

Český trh s elektřinou je plně deregulován. ČEZ, PRE a E.on jsou tři hlavní dodavatelé elektřiny, ačkoli na trhu působí mnoho menších dodavatelů. Česká republika byla v roce 2018 po Francii, Německu a Švédsku čtvrtým největším čistým vývozcem elektřiny v EU. Většina její vývozu směřuje do Rakouska, Slovenské republiky a Německa. V současnosti v zemi dominuje výroba elektřiny z uhlí (50%) a jaderné energie (34%). Na rozdíl od mnoha jiných zemí v EU postupuje Česká republika v oblasti přechodu na výrobu obnovitelné energie pomalu.

Vzhledem k nedostatku místních zdrojů a poloze v rámci střední Evropy, je Česká republika velmi závislá na dovozu zemního plynu. Trh se zemním plynem je otevřený a konkurenceschopný, proto je tvorba cen do značné míry ovlivněna cenami na jiných evropských burzách plynu a geopolitickými událostmi.

Náš český tým disponuje znalostmi trhu, nástroji pro sledování cen, procesy řízení a vztahy s dodavately tak, aby zajistil úspěšný výsledek vašeho nákupu energií. Poskytujeme také řešení pro zpracování a kontroling faktur, analýzu, finanční rozpočtování, energetickou efektívnost a udržitelnost. Česká kancelář NUS Consulting Group koordinuje své aktivity s dalšími mezinárodními kancelářemi skupiny NUS za účelem poskytování bezproblémových a integrovaných služeb mezinárodním klientům.


Pro více informací

Contact Us